ELZE VERSTEEVE

Coach, ondernemer, moeder, schrijfster.

“Ik wil de positieve psychologie naar organisaties brengen en een brug slaan tussen wetenschap en praktijk”

Als kind wilde ik graag burgemeester worden. Niet omdat ik zo graag de baas van een stad wilde zijn, al vind ik de baas spelen soms best fijn. Ook niet om van lintenknippen mijn core business te maken. Ik wilde een burgemeester zijn zoals de burgemeester uit de boeken over Wipneus en Pim. In zijn ambtswoning had hij een studeerkamer vol met boeken. Hier ontving hij mensen met vragen en problemen. Na rustig naar hun vraag geluisterd te hebben, gaf hij ze raad. Zijn raad was verrassend, wijs, betrokken maar ook vaak pittig. Hij wees zijn burgers op hun verantwoordelijkheid en vertrouwde op hun kracht. In conflicten werd er gezocht naar een oplossing die goed was voor alle betrokkenen. Kortom de burgemeester van Wipneus en Pim was een wijze man die mensgerichtheid combineerde met resultaatgerichtheid. En dat wilde ik ook worden als ik later groot was!

Ik heb sociale psychologie gestudeerd en ben sindsdien altijd werkzaam geweest in de HR-dienstverlening als manager, consultant, coach, trainer en ondernemer.
 

Thema’s:
ACT
Energie-coaching
Performance-coaching

Doelgroepen:
Professionals
Managers
Ondernemers

Contact:
E-mail
Facebook
LinkedIN
Twitter

Ik heb nog vaak teruggedacht aan mijn meisjesdroom. Alhoewel ik geen burgemeester ben, ben ik die aan het verwezenlijken. Ik ondersteun mensen om eruit te halen wat er in zit. Ik ga daarbij uit van hun persoonlijke kracht om hun talenten te verzilveren, waarden vorm te geven en iets moois van hun leven te maken. Toen ik begin jaren negentig psychologie studeerde was ik teleurgesteld in de enorme focus van de psychologie op ziekte, problemen en het ‘genezen’ hiervan. Ik was juist geïnteresseerd in ‘normale’-mensen problemen en vragen. Hoe kun je mensen ondersteunen eruit te halen wat erin zit? Om gelukkig te zijn? Pas na mijn studietijd ontstond er een nieuwe wetenschappelijke stroming binnen de psychologie. De positieve psychologie. Deze stroming richt zich vooral op onderzoek naar geluk, welbevinden en prestaties. Sindsdien verslind ik alle nieuwe kennis op dit gebied en pas ik deze toe op mezelf en in mijn werk. Als coach, ondernemer en schrijfster ben ik zeer gedreven een brug te slaan tussen deze wetenschapsstroming en het bedrijfsleven. Om zo werkende mensen de gelegenheid te geven uit hun leven en werk te halen wat er in zit. Uit deze ambitie is BLINK positieve psychologie geboren. Naast oprichter van BLINK ben ik ook verbonden als coach, gespecialiseerd in energie-coaching en performance-coaching van professionals, managers en ondernemers.
BLINK Positieve Psychologie