Homepositieve psychologie › positieve psychologie

Positieve psychologie

De positieve psychologie is een stroming in de moderne psychologie die zich met name bezighoudt met onderzoek naar geluk, prestaties, welbevinden en bevlogenheid. Waar de traditionele en met name klinische psychologie zich vooral bezighouden met stoornissen, ziektes en klachten, is onderzoek naar de positieve pool van onze menselijke ervaring heel sterk in opkomst.
Ons ambitieniveau als mens mag immers wel wat hoger liggen dan "functioneren" of "klachtenvrij" zijn. Het streven naar geluk, naar Flow en naar optimale prestaties is iets dat steeds belangrijker wordt. Zeker in onze westerse wereld, waar we de meeste basisbehoeftes hebben ingevuld. Dit streven verdient een wetenschappelijk fundament. Anders zijn we overgeleverd aan zedenprekende goeroes en andere moderne charlatans. Het afgelopen decennium is er veel onderzoek gedaan op dit gebied. Onderzoek naar de reden waarom de ene persoon wel in staat is een lang en gelukkig leven te leiden en de andere persoon niet en onderzoek naar wat we zelf kunnen doen om ons leven een stukje mooier te maken.

De inzichten zijn soms voor de hand liggend en soms heel verrassend. Zo blijkt dat mensen die geloven dat geld bijdraagt aan geluk een stuk ongelukkiger zijn. Los van hun daadwerkelijke financiële omstandigheden. Zo blijkt ook dat gelukkige mensen langer leven en productiever zijn. En dat 90% van de gelukkigste mensen is getrouwd of een langdurige relatie heeft. Bij dat laatste is oorzaak en gevolg overigens niet duidelijk. Het onderzoek naar wat je zelf kunt doen om gelukkiger te zijn, levert veel nieuwe maar soms ook vertrouwde inzichten op. Zo blijkt het actief opwekken van dankbaarheid een hele snelle route naar geluk en welbevinden te zijn.

Door je bewust te zijn van alles dat goed is in je leven train je je hersenen deze zaken op te merken en hier meer van te gaan zien en vooral mee te doen. Bidden voor het eten blijkt dus toch zo gek nog niet. Al kun je het ook moderner aanpakken en elke avond voor het slapen gaan je dankbaarheids-app invullen. Verwar positieve psychologie overigens niet met positief denken. Het blijkt namelijk dat we over onze gedachten weinig controle hebben. Een welbesteed leven heb je niet dankzij positief denken maar door positief gedrag, ondanks je soms negatieve gedachten. BLINK wil graag een brugfunctie vervullen tussen de wetenschap van de positieve psychologie en werkende mensen. Dit doen wij door kennis te delen met het bedrijfsleven, coachtrajecten vorm te geven op basis van positief psychologisch onderzoek en door praktische hulpmiddelen te bieden waarmee iedereen zelf zijn leven en werk gelukkiger en vervullender kan maken.

Wij laten ons in ons werk inspireren door onderzoek van Martin Seligman, Steven Hayes, Wilmar Schaufeli, Kristen Neff, Shaun Anchor, Barbara Frederikson, Steve de Shazar en vele anderen.

Bekijk ook onze filmpjes over de positieve psychologie bij BLINK in beeld
BLINK Positieve Psychologie