Homeover BLINK › Partners

Partners

BLINK hecht aan de kwaliteit en effectiviteit van haar dienstverlening. Om die te kunnen waarborgen is meten van groot belang. Voor de metingen aan het begin en aan het eind van elk traject maakt BLINK gebruik van een aantal gespecialiseerde partners.


TRIPLE I


PI Company

VORTXBLINK Positieve Psychologie