Homeenergiecoaching › GRIP

GRIP

Behoefte aan inzicht in het energieniveau & stressniveau van uw medewerkers? Behoefte aan gerichte actie voor de risicogroep? Wilt u uw medewerkers zelf verantwoordelijk maken voor hun energie- en stressniveau? Dan is het tijd voor online tool GRIP!

Stress en burnout: de cijfers
Sinds 2008 groeit de stress binnen organisaties elk jaar.

 1. 14% van de medewerkers binnen organisaties kampt met burnout-klachten.
 2. 33% van het verzuim wordt veroorzaakt door stress en burnout
 3. De gemiddelde verzuimduur is 187 dagen.
 4. De kosten voor de werkgever kunnen oplopen tot € 90.000 per medewerker.

Stress verlagen door energiebronnen te vergroten
Stress is niet altijd te voorkomen. Langdurige uitval door stress en burnout echter wel. Ook is het mogelijk verborgen verzuim (mensen die niet uitgevallen zijn maar ook niet meer productief zijn) op te sporen en te minimaliseren. Onderzoek uit de positieve psychologie wijst uit dat (verborgen) verzuim door stress wordt voorkomen door energiebronnen te vergroten. Energiebronnen bieden een buffer tegen stress. Organisatie-energiebronnen zoals de verbinding met collega’s, autonomie of de mogelijkheid door te groeien en persoonlijke energiebronnen zoals optimisme, veerkracht, weerbaarheid en dankbaarheid. Onderzoek wijst uit dat investeren in energie en betrokkenheid verzuim voorkomt en een positief effect heeft op organisatieresultaten.

Bevlogenheid: de cijfers
Investeren in energie en betrokkenheid betekent:

 1. 18% meer productiviteit
 2. 12% meer omzet
 3. 12% meer rendement
 4. 60% minder ongevallen
 5. 35% minder verzuim

Over GRIP
GRIP is een online tool gericht op stressreductie en groei van energie en betrokkenheid en bestaat uit:

 1. Energiemeter: al uw medewerkers doen een energiemeter, ontwikkeld door Prof. Dr. W. Schaufelii. De energie meter is een online meting van stress, stressoren, energie en energiebronnen.
 2. Rapportage: per afdeling ontvangt u een rapportage en terugkoppeling van de uitkomsten en adviezen voor stress-reductie en het verhogen van energie en betrokkenheid.
 3. Online ontwikkelen: op basis van de startmeting krijgt elke medewerker een eigen ontwikkelpad met modules die bij hem of haar passen om energie te vergroten en stress te verlagen.
 4. Nameting: na het doorlopen van het ontwikkelpad doet iedereen opnieuw de energiemeter
 5. Individuele coaching: mensen die daar behoefte aan hebben kunnen GRIP doorlopen onder begeleiding van een (online) coach.

Meer weten? Kijk op www.gripwerkt.nl

 

 

BLINK Positieve Psychologie