HomeOver BLINK › Het begint met waarom

Het begint met waarom

In navolging van Simon Sinek’s Golden Circles beginnen wij ook graag met onze ‘why’ voordat we het ‘what’ en ‘how’ van ons bedrijf verder toelichten.

Eruit halen wat er in zit
BLINK gelooft dat elk mens het verdient om eruit te halen wat er in zit. Elk mens heeft zijn eigen unieke talenten, waarden en ambities. Door opvoeding en conditionering hebben mensen afgeleerd om deze in zichzelf te herkennen en ze centraal te stellen bij het vormgeven van hun leven. Ze hebben geleerd zich aan te passen aan hun omgeving en zoveel mogelijk angst en risico’s te vermijden. Niet omdat ouders, leraren, bazen of de maatschappij het zo slecht met ze voorhebben. Maar omdat dit nu eenmaal (nog) de natuurlijke neiging is. Het oudste gedeelte van onze hersenen, het reptielenbrein, staat nog steeds afgesteld op het voorkomen van onvoorspelbaarheid, uitsluiting en gevaar. Mensen hoeven zich echter niet levenslang te laten leiden door deze instincten. Door bewust inzicht te krijgen in je talenten, waarden en ambities en de moed op te brengen om deze weer centraal te stellen kun je van jouw leven en je werk iets moois maken. Want in essentie is het leven mooi en werken leuk.

Iedereen een coach
BLINK gelooft dat elk mens een coach verdient. Soms heb je ondersteuning nodig om eruit te kunnen halen wat erin zit. Coaching is tot nog toe met name weggelegd voor de (un)happy few; Coaching is voor toppers, zoals topmanagers en topsporters. En coaching is voor mensen met een acuut probleem, zoals werkloosheid of een burnout. Wij geloven dat juist ook die mensen die niet de ambitie hebben om de top te bereiken en ook niet perse een acuut probleem hebben, een coach verdienen. Simpelweg omdat iedereen het waard is om eruit te halen wat er in zit. Omdat wij zowel online, groepsgewijs, als door middel van een persoonlijk gesprek werken zijn onze coachingstrajecten toegesneden op jouw persoonlijke wensen en betaalbaar voor elke portemonnee.

Positieve psychologie en doen wat werkt
BLINK gelooft in wetenschappelijk bewezen interventies. De positieve psychologie is een stroming binnen de wetenschap die onderzoek doet naar succes, geluk, productiviteit en welbevinden. Wij passen de bevindingen toe in onze coachtrajecten. Omdat wij willen doen wat werkt en wat aantoonbaar leidt tot meer geluk en welbevinden voor onze coachees.

BLINK Positieve Psychologie