HomeEnergiecoaching › Van burnout naar bevlogen

Energiecoaching: van burnout naar bevlogen

Zonder energie is werken zwaar en het leven grauw. We kennen allemaal periodes in ons leven met meer of minder energie. Sommige mensen bereiken op een bepaald punt in hun leven een dieptepunt als het gaat om energie, zij maken een burnout door. 14% van de huidige Nederlandse beroepsbevolking heeft op dit moment burnout-klachten. Een burnout wordt gekenmerkt door uitputting, gebrek aan betrokkenheid en het gevoel niet aan de verwachtingen van anderen te kunnen voldoen. Veel mensen bereiken dit punt niet maar hebben wel chronisch energie- en tijdgebrek. Het positief tegenovergestelde van burnout is bevlogenheid. Bevlogen mensen voelen zich energiek, betrokken, volledig in het hier en nu en competent. Zij ge- nieten van hun werk en hebben nog energie over als ze naar huis gaan. Dan kunnen zij nog genieten van een theaterbezoek of het voorlezen van hun kind. Zij presteren goed zonder al hun energie in hun werk te hoeven stoppen. Ze doen de dingen waar ze goed in zijn en die waarde voor hen hebben. Daarom gaat werken ze makkelijk af. Slechts 20% van werkend Nederland is bevlogen. De overige 80% haalt er, als het om energie gaat, niet uit wat er in zit. Je energieni- veau kun je echter beïnvloeden. Positief psychologen doen onderzoek naar de groei van energie en bevlogenheid. Op basis van dit onderzoek heeft BLINK haar energietrajecten vormgegeven. Het doel van onze trajecten is dan ook altijd om bevlogenheid te vergroten, wat het startpunt ook is.

JDR-model
Van oudsher wordt er bij weinig energie of veel stress gewerkt aan het verminderen van stressoren of energie-vreters. Hierdoor wordt het stressniveau inderdaad verlaagd. De energie van mensen neemt echter niet toe. Uit onderzoek van Schaufeli blijkt dat het slimmer is om te investeren in energie. Door het aanboren van energiebronnen worden zowel stressklachten verminderd als het energieniveau vergroot. 

Op basis van dit onderzoek heeft Schaufeli het JDR-model ontwikkeld waarin de relatie tussen stress, energie, burnout en bevlogenheid mooi weergegeven staat. Dit is het uitgangspunt van onze energietrajecten.

Doelgroep

Energie-coaching is geschikt voor iedereen die zijn energie wil laten toenemen en zijn bevlogenheid wil vergroten. Dit kunnen mensen zijn met stressklachten of een burnout. Dit kunnen ook mensen zijn die hun energie en betrokkenheid voelen afnemen of mensen die simpelweg hun bevlogenheid willen vergroten. Omdat ze er willen uithalen wat erin zit. Zie ook Energietrajecten

BLINK Positieve Psychologie