ILONKA TERLOUW

Proces begeleider, trainer, coach, acteur, moeder

“Positief leren is volgens mij de enige manier waarop ontwikkeling én uitbreiding van het repertoire op gang komt”

Mijn vroegste wens was om moeder te worden van acht kinderen. Zorgen, regelen en veel röhring. Toen ik puber was wilde ik mensen helpen en psycholoog of therapeut worden. Menselijk gedrag heeft mij altijd geïnteresseerd. Nadat ik was aangenomen bij de opleiding voor creatieve therapie in Amersfoort ben ik links afgeslagen naar de theaterschool en heb mij op het acteren toegelegd. Vanuit een compleet andere hoek was ik jaren bezig met menselijk gedrag en uitbreiding van mijn eigen repertoire.

Zodra ik mijn opleiding had afgerond, wilde ik toch liever werken aan ontwikkeling van mensen, dan voor ze optreden en daarom heb ik mij in het bedrijfsleven gestort als trainingsactrice. Vanuit die ervaring ben ik doorgegroeid tot trainer, coach en procesbegeleider. In de afgelopen jaren heb ik vele bedrijven en organisaties van binnen gezien, van TATA tot ANWB, van ministeries tot onderwijsinstellingen.

 

Thema’s:
ACT
Performance-coaching

Doelgroepen:
Professionals
Managers
Ondernemers

Contact:
E-mail
Facebook
LinkedIN
Twitter

Ik kon maar één simpele conclusie trekken: in iedere organisatie zijn het de gezonde medewerkers, gericht op persoonlijke groei, die het verschil maken. Een half jaar geleden heb ik kennis gemaakt met ACT, een inspirerende levensvisie die perfect aansloot bij mijn visie op positief, ervaringsgericht leren. ACT gaf mij de handvatten om coachees vanuit waarden, in het hier en nu te laten ervaren waar het nu eigenlijk in hun leven om draait, zonder zich te laten (af)leiden door negatieve beeldvorming over zichzelf. Vanuit mijn theaterachtergrond weet ik, dat je dagenlang kunt uitleggen hoe een citroen smaakt, maar je weet het pas echt als je er zelf een gegeten hebt. Dit ervaringsgericht leren gebruik ik in al mijn werkzaamheden als trainer, coach en procesbegeleider. Ik werk altijd vanuit de talenten en vaardigheden die de deelnemers al in huis hebben en die ze met mijn ondersteuning verder ontwikkelen.
BLINK Positieve Psychologie