HomeOver BLINK › Werkwijze Blink

Werkwijze BLINK

Doen wat wetenschappelijk bewezen werkt
Om te veranderen en te groeien zijn mensen bereid de meest exotische opdrachten uit te voeren. Ook al is de werkzaamheid en effectiviteit hiervan niet altijd duidelijk. BLINK heeft daarom een hechte relatie met de wetenschap. Dat betekent dat alle interventies die BLINK toepast binnen haar coachtrajecten gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en hun effectiviteit bewezen hebben. BLINK doet wat werkt.

Coaching met een helder doel en inzichtelijk resultaat
BLINK doet, in samenwerking met verschillende universiteiten, onderzoek naar de resultaten van haar eigen trajecten. Dat betekent dat elk coachtraject van BLINK een voor- en een nameting heeft. Hiervoor gebruiken wij de instrumenten van PICompanyTRIPLE I en VortX. Op basis van de voormeting wordt er een helder en haalbaar doel gesteld. Met de nameting maken we inzichtelijk wat het resultaat van de trajecten van BLINK is. Zo bieden we de wetenschap ook de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de werkzaamheid van de positieve psychologie in de praktijk. Zo helpen wij de positieve psychologie weer een stap verder.

Toegesneden op persoonlijke behoeften en geschikt voor elke werksituatie en budget
BLINK heeft als missie "iedereen een coach". Wij zien het daarom als onze opdracht coaching toegankelijk te maken voor iedereen die werkt of graag wil werken. Ook voor mensen met weinig tijd, veel behoefte aan privacy of met een klein budget voor coaching. Door te varieëren in werkwijze zijn onze trajecten voor iedereen toegankelijk. Wij bieden online coaching, coaching in groepen en coaching door middel van persoonlijke gesprekken en combinaties hiervan.


Individuele vragen verdienen een eigen aanpak en een eigen coach
BLINK coacht vanuit de positieve psychologie. Dat is de basis van onze aanpak, wat het doel van de coaching ook is. Daarnaast onderscheiden wij drie domeinen waarbinnen wij verschillende typen vragen naar coaching indelen. Het domein van de vraag bepaalt welke aanpak en welke coach wij inzetten.
Wij onderscheiden de volgende domeinen:
energiecoaching
loopbaancoaching
performancecoaching

Duurzame gedragsverandering binnen de eigen context
Niets zo lastig als gedrag blijvend veranderen. BLINK is erop gericht jouw gedrag duurzaam te veranderen. Dat betekent dat wij het onderzoek naar gedragsverandering op de voet volgen en toepassen binnen onze coachtrajecten. Hoe lang duurt het om nieuw gedrag in te slijten? Wat maakt het makkelijker en effectiever? Eén van onze uitgangspunten is dat je gedrag pas echt kan veranderen als je dit binnen je eigen (werk) context toepast. De trajecten van BLINK zijn er daarom altijd op gericht de context te betrekken bij het coachtraject en jou binnen deze context te laten experimenteren met nieuw gedrag. Als het mogelijk is betrekken we ook je leidinggevende bij het traject zodat ook na jouw coachtraject de resultaten in een vruchtbare bodem vallen.
BLINK Positieve Psychologie