HomeOver BLINK › PiCompany

PI Company

PiCompany is specialist in het ontwikkelen van HR-instrumenten op het gebied van selectie, loopbaanontwikkeling en performance verbetering. Het optimaal benutten van individueel talent staat hierbij altijd centraal. De visie van BLINK, dat mensen pas gaan excelleren als ze werk doen dat bij ze past en als ze gedrag ontwikkelen dat ondersteund wordt door talent, is ook de basis van de instrumenten van PiCompany. BLINK maakt gebruik van de gevalideerde instrumenten van PiCompany om talent, loopbaanwaarden, competenties en performance in kaart te brengen. Zowel in loopbaantrajecten als in performancetrajecten. Zowel voorafgaand aan een traject als ter afsluiting.

Meer weten? www.picompany.nl

 

BLINK Positieve Psychologie