HomeOver BLINK › Triple I

TRIPLE I

Triple I is het onderzoeksbureau van Wilmar en Elco Schaufeli. Wilmar Schaufeli (Rijks Universiteit Utrecht) heeft veel baanbrekend onderzoek gedaan naar zowel burnout als haar positieve tegenhanger bevlogenheid. Triple I heeft de BLINK energiemeter ontwikkeld. Deze meet, volgens het JDR-model, zowel het mentale stress-niveau en de onderliggende stressoren als de mate van bevlogenheid en de onderliggende energiebronnen. De rapportage biedt een uitstekende basis om een energietraject mee te starten. Aan het eind van elk traject wordt de energiemeter opnieuw ingezet als effectmeting. In samenwerking met Triple I biedt BLINK ook organisatie-breed onderzoek naar stress, stressoren, bevlogenheid en energiebronnen. 

Meer weten? www.3ihc.nl

 

BLINK Positieve Psychologie