GERBEN SEEVINCK

Coach, ondernemer, (project)manager, sporter

“Wish it, dream it, do it, je kan meer dan je durft”

De ontwikkeling van mensen op de werkvloer en de samenwerking tussen organisaties en multidisciplinaire teams zijn steeds de gemeenschappelijke deler in mijn werk. Na mijn master in International Marketing ben ik mijn werkzame leven begonnen als werktuigbouwkundig sales ingeneer. Na diverse functies in de sales & marketing bij enkele internationale bedrijven ben ik op de brandweeracademie omgeschoold naar brandweermanager en –officier, onder het motto ‘Wish it, dream it, do it’. Hierna was ik enkele jaren manager en officier van dienst voor een Veiligheidsregio, waarna ik de stoute schoenen weer aangetrokken heb en zelfstandig ondernemer ben geworden.

In die tijd heb ik een coaching opleiding gevolgd en een ontwikkelingstraject voor bevelvoerders/ ploegmanagers opgezet en uitgevoerd. Daarnaast leid ik als zelfstandige diverse projecten vanuit resultaatgerichtheid met de menselijke maat.

 

Thema’s:
Energie-coaching
Performance-coaching

Doelgroepen:
Professionals
Managers
Ondernemers

Contact:
E-mail
Facebook
LinkedIN
Twitter

Ik ben veel werkzaam in de veiligheidssector voor publieke en private organisaties in verschillende hoedanigheden; als business development manager, programmamanager, interim manager, plaatsvervangend bataljonscommandant, adviseur, en dagvoorzitter. Mijn drive is om mensen zichzelf mentaal en fysiek weer te laten uitdagen en geloof te geven in eigen kracht en onafhankelijkheid. Die uitdaging heb ik voor mezelf gevonden als actief dienend reserveofficier bij de Landmacht als liaison tussen Defensie en de civiele buitenwereld in uitzendgebieden. Mijn comfortzone ligt in de vakgebieden sales & marketing en Openbare Orde en Veiligheid, maar ik hou ervan mezelf uit balans te brengen door steeds nieuwe zaken aan te pakken en succesvol af te ronden.

Het podium geef ik graag aan een ander; de klant, de coachee, de manager en de medewerker. Je kan meer dan je durft.
BLINK Positieve Psychologie